Úvodní strana » Soulmio blog o duševním zdraví » 8 firem, které berou well-being vážně

8 firem, které berou well-being vážně

Péče o firemní well-being už nestojí v temném stínu excelovských tabulek s byznysovými výsledky a výkazů odvedené práce. Stává se konkurenční výhodou a účinným nástrojem ke zlepšení efektivity a produktivity zaměstnanců.

Proto dnes nejen nadnárodní korporace, ale i střední a malé firmy stále silněji zaměřují svou pozornost k aktivitám, které mají jediný cíl: zlepšit duševní pohodu a podpořit mentální zdraví svých lidí.  

Co je firemní well-being

“Slovo well-being je adoptované z angličtiny a znamená stav pohody, zdraví a štěstí jednotlivce”, vysvětluje firemní psycholožka, Olga Zimmermann. “V pracovním kontextu mluvíme o celostním přístupu k well-beingu zaměstnanců a zohledňujeme fakt, že na výkon a efektivitu pracovníka má vliv mnoho faktorů. Zkrátka: abychom v práci mohli naplno využívat vlastní potenciál, musíme se postarat i o jiné aspekty svého života. O fyzické zdraví, vztahy v rodině, sociální kontakty v kolektivu, finanční zázemí a tak dále”, dodává Zimmermann.

Na první pohled se může zdát, že well-being usiluje o přílišnou péči o zaměstnance, ale ve skutečnosti jde o program, který podporuje pracovníky prostřednictvím benefitů, vzdělávání a šíření osvěty z různých oblastí života. Každý z nás si může vybrat to, v čem má aktuálně potřebu se rozvíjet a posouvat.

Padlo tabu, že se psychika v práci neřeší

Pandemie COVID-19 otevřela stavidla nejen našim strachům a zadržovaným emocím, ale také diskuzi na téma psychického zdraví. Nabídla nám paradoxně příležitost pečovat i o ty stránky našich životů, které jsme dříve opomíjeli. Nejen v osobní, ale i v pracovní rovině. Zajímalo nás, jak konkrétně se firemního well-beingu chopily některé úspěšné firmy v České republice a zeptali jsme se jich proto, jak well-being v praxi vnímají a kde v této oblasti vidí největší výzvy.

V Kytary.cz propojují práci i osobní život

Pro všechny naše zaměstnance se v Kytary.cz z pohledu well-beingu snažíme zajistit co nejvíc toho, co pro svou pohodu potřebují. Denně máme čerstvé ovoce, podporujeme zdravé stravování chytrými lednicemi, doplňujeme vitamíny Ginger Shoty a neomezeným přísunem Preventanu Akut. Máme také svou vlastní interní posilovnu a v době home office se snažíme kolegy zvednout ze židle krokovací výzvou. 

Informujeme naše lidi o stress managementu a v sezoně jsme zajišťovali také online koučink. Denně se snažíme být kolegům blíž například tím, že za HR všem kolegům na home office voláme a ptáme se, jak se jim daří. Uvědomujeme si, že práce u nás není jen práce, ale poslání, a to je to, co náš tým dělá tak silným. Máme společnou vizi, cíl a hodnoty, které nejsou jen napsané, ale které skutečně žijeme.

Pavla Němcová, HR Manager Kytary.cz

Základ well-beingu v LIGS University tvoří uvolněná atmosféra

Well-being považujeme za důležitou součást pracovního prostředí. Snažíme se o maximálně otevřenou a uvolněnou firemní atmosféru, nicméně samozřejmě platí, že důraz klademe na podporu studentů a zlepšování kvality našich online programů (MBA, MSc, DBA a Ph.D.) pro studenty z celého světa. 

Kolegyně a kolegové z našeho mezinárodního týmu mají k dispozici nejen nejrůzněji zaměřené webináře, ale využívají také sportovní aktivity, home office, sebevzdělávání nebo seberozvojové aktivity. Teď na začátku roku 2021 budeme další podporu v oblasti well-beingu probírat s kolegyněmi a kolegy v rámci hodnotících rozhovorů a podle potřeby budeme pracovat na jejich zavedení.

PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, president LIGS University

zdroj: LIGS University

Pilulka.cz má well-being ve svém DNA

V Pilulce máme zdravý život a životní styl už v DNA firmy. Je to právě to, o co se snažíme při práci s našimi zákazníky – jak žít lépe. Interně se to projevuje tak, že naši lidé hodně sportují, máme vlastní atletický tým, účastníme se amatérských i poloprofesionálních závodů, vytváříme výzvy v běžeckých aplikacích. Dokonce i v naší vlastní Pilulka Aplikaci si můžete aktivovat režim, kde za každých ujitých 1000 kroků můžete získat další benefity.

Kromě toho máme volnou pracovní dobu, nikoho nenutíme chodit každý den do kanceláře, i když většina lidí tam chodí ráda. Někteří pracují z domova, jiní třeba na chalupě. Pokud to jejich práce umožňuje, podporujeme to.

Pořádáme pravidelné společné snídaně, kupujeme si do kanceláří čerstvé ovoce a obecně se snažíme, aby zdraví a kvalitní život byl u našich kolegů na jednom z prvních míst.

Petr Kasa, spolumajitel Pilulka.cz

Od fyzioterapie po rodinného poradce. ExxonMobil je dlouholetým well-being leadrem

S péčí o fyzické i psychické zdraví zaměstnanců jsme v ExxonMobil začali už před 14 lety a cestu jsme si víceméně museli tzv. vyšlapat sami. Inspirace příliš nebylo a tak jsme well-being program stavěli krůček po krůčku na tom nejdůležitějším - potřebách našich lidí

Díky spolupráci s ergoterapeuty, fyzioterapeuty, cvičiteli, maséry a dalšími odborníky podporujeme zdravou pracovní ergonomii a zdravý životní styl. Připravujeme velké množství workshopů zaměřených na duševní či osobnostní rozvoj. A protože máme ve firmě více než 850 rodičů, z toho přes 200 jich je na mateřské dovolené, silně se zaměřujeme i na péči o rodinu

ExxonMobil poskytuje svým zaměstnancům nejen firemní školku, ale i vyhledávanou rodinnou poradkyni, jejíž prací je především komunikace s rodiči, organizace workshopů, setkání, firemních prezentací, ale i propojení s experty z různých organizací, například z neziskovek a podobně.

V důsledku pandemie COVID-19 jsme v poslední době posílili psychologické služby a psycholog je tak nyní všem zaměstnancům k dispozici 24 hodin denně. Intenzivně školíme na témata odolnosti nebo poznávání psychiatrických potíží a diagnóz nejen u sebe, ale i u svých blízkých.

Dagmar Císařovská, Communications Manager v ExxonMobil

Jóga v práci, proč ne

Bezpečí, jistota a důvěra - témata, která rezonují v Nano Energies

Rok 2020 byl hodně o nejistotě. Nová nemoc, změna pracovního prostředí a většina západního světa zažila omezení, která si do té doby neuměl nikdo ani představit. Jako hlavní témata pro práci s lidmi vidím v oblastech jako bezpečí, jistota a důvěra. Většina firem zvládla přechod do remote módu pomocí spousty chytrých a dobrých aplikací, ale výše zmíněné oblasti zůstaly stranou zájmu. 

Co nevidět to bude rok od prvního lockdownu. Druhá a třetí vlna, které jsme teď čelili se pravděpodobně zhoupne do 4 vlny a čas strávený doma na home office začíná být opravdu dlouhý. O to víc vnímáme, že je potřeba bavit se s lidmi ve firmě. Jak se mají, jak jsou na tom s vnitřní motivací na home office a jak jim můžeme pomoci hledat dobrý pracovní rytmus i doma.

Milan Pavlíček, HR power v Nano Energies

Majitelé Freela motivují ke zdravému životnímu stylu

Well-being ve Freelu začíná smysluplnou prací a produktem, vede přes otevřené a přátelské prostředí ve firmě a končí u spokojeného zákazníka. A i když nás práce neskutečně baví, vnímáme to tak, že by neměla stát na nejvyšší příčce našich hodnot. 

Well-being u nás naplňujeme třeba tím, že lidi v týmu vlastním příkladem motivujeme ke zdravému životnímu stylu - běháme, jezdíme na kole, cestujeme, jíme zdravě. 3x týdně mají u nás všichni možnost sportovat v rámci pracovní doby, vaříme si společné zdravé obědy nebo používáme polohovatelné stoly pro práci ve stoje. Snažíme se také vždycky otevřeně komunikovat, netlačit nesmyslné termíny a naopak vyzdvihujeme pozitivní věci nebo chválíme.

Karel Dytrych a Honza Kulda, zakladatelé Freelo.cz 

Zdravé jídlo

Ve Slovnaftu podporují nejen kolegy, ale i potenciální zákazníky

Ve Slovnaftu a ve skupině MOL je well-being v rukou HR oddělení a program duševního zdraví jsme budovali postupně. Poskytujeme hodně benefitů, které podporují fyzické zdraví, více než 4 roky máme firemní psycholožku a zrealizovali jsme i pár přednášek nebo workshopů na zvládnutí stresu. Programově se mi podařil well-being podchytit až v roce 2020. 

V rámci firemních kultury jsem během jarní izolace začala publikovat články na naší interní síti Yammer. O úzkosti, o soucitu k sobě, o všímavosti, tedy o různých tématech, které pomohly podpořit naše kolegy v těžkých časech. Kromě těchto článků jsem vedla meditace online, do nichž se připojili k mému překvapení (a velkému potěšení)  i chlapci z výroby a předsudky se pomalu začaly rozpouštět. 

V rámci světového Dne mentálního zdraví jsme uskutečnili online konferenci, na kterou se připojilo přes 500 našich kolegů a tehdy mi bylo už více než jasné, že lidé osvětu v tomto tématu potřebují. Po konferenci jsem zveřejnila podcasty o emocích, které jsem nahrávala s experty z oboru a koncem roku jsme všechny tyto podcasty zveřejnili, aby tak Slovnaft podpořil nejen kolegy, ale i své potenciální zákazníky. Přesto, že mé kariérní kroky vedou od ledna 2021 mimo skupinu MOL, věřím, že jsem zanechala kolegům něco, co bude fungovat i beze mě.  

Eva Lelkešová, ex Regional Coordinator and Culture Development Project, Slovnaft

Plochá pracovní hierarchie a ochrana zdraví v BELdental

V BELdental se každý den snažíme vytvářet uvolněné rodinné pracovní prostředí, ve kterém se všichni cítíme příjemně a nikdo se nemusí bát vyjádřit své problémy nebo nápady. Panuje u nás plochá hierarchická struktura, kde si je každý plně vědom své důležitosti na plnění firemních cílů a není výjimkou, že jako majitelka a ředitelka v jedné osobě odbavuji spolu se skladníky zásilky ve skladu nebo balím zboží. 

Občas se střídáme ve vaření společných obědů a pracovní den si zpříjemňujeme povídáním u jídla. Společný čas trávíme i mimo pracovní dobu, například grilováním nebo před COVIDem pravidelnou návštěvou divadel. V létě rádi relaxujeme pod jabloní na naší zahradě a každoroční společný sběr jablek nám nahradí teambuilding. Skvěle se pobavíme a jablka v bio kvalitě pro každého po celý rok jsou nám příjemnou odměnou. 

Troufám si říct, že u nás péče o well-being funguje přirozeně už od založení naší středně velké rodinné firmy a do budoucna se ráda inspiruji, jak tuhle oblast ještě vylepšit. Od loňska klademe důraz i na ochranu zdraví. Samozřejmostí se staly průběžné příděly respirátorů, roušek a Covid testů pro naše zaměstnance i jejich rodiny.

Ing. Zuzana Heiník Bělová, majitelka BELdental Autorka: Janina Dvořáková pečuje o brand a content v Soulmio a ráda píše o zdravém jídle, výživě, osobním rozvoji a všem, co jí přijde zajímavé. Má slabost pro čtení, Netflix a biologii.

Nezávazná schůzka