Úvodní strana » Soulmio blog o duševním zdraví » Téměř tři čtvrtiny firem psychickou pohodu svých zaměstnanců neřeší

Téměř tři čtvrtiny firem psychickou pohodu svých zaměstnanců neřeší

90 % zaměstnanců zažívá dlouhodobý pracovní stres, a přesto téměř tři čtvrtiny firem v České republice o psychickou pohodu svých lidí cíleně nepečují. Vyplývá to z druhé vlny průzkumu, kterou jsme realizovali v říjnu 2020 mezi českými zaměstnanci.

Ve firmách se blýská na lepší časy

Zatímco v průzkumu z letošního dubna zaměstnanci na otázku, zda se firma o jejich duševní zdraví nějakým způsobem stará, odpověděli NE v 82 %, v říjnu se toto číslo snížilo na 69 %. A i když je uvedené procento stále poměrně významné, zdá se, že zaměstnavatelé přestávají brát péči o duševní pohodu zaměstnanců na lehkou váhu. Začínají ji vnímat jako součást svých byznysových priorit a také jako nástroj k podpoře efektivity pracovních aktivit, zdravých vztahů na pracovišti a loajality k firmě.

,,Situace se za poslední rok výrazně změnila. V říjnu 2019, kdy jsem začala Soulmio připravovat a ptala jsem se na stav well-beingu v jednotlivých firmách, bylo zázrakem, když se o tématu psychické pohody chtěl ve firmách vůbec někdo bavit. Dnes už se firmy této tématice otevírají a aktivně se zajímají o možnosti online poradenství i účinné prevence,” říká Simona Zábržová, zakladatelka projektu Soulmio.


Univerzální recept na well-being neexistuje

31 % firem, kterým není well-being zaměstnanců lhostejný, sahá podle dotazovaných nejčastěji k podpoře firemní kultury a komunikace. Respondenti v tomto kontextu zmiňují otevřenou komunikaci mezi kolegy a pravidelnou zpětnou vazbu (42 %), příjemnou atmosféru ve firmě (14 %), podporu osobního rozvoje (11 %) či umožnění flexibility v práci, například formou homeoffice, zkrácených úvazků nebo klouzavé pracovní doby (14 %). 

V menší míře firmy poskytují firemní sportovní aktivity nebo poukázky na ně (11 %), služby firemního psychologa (10 %), kouče (6 %), relaxační zóny (5 %), masáže (2 %) nebo zdravou výživu ve firmě (2 %).

Široká škála možností je pochopitelná. Každá firma by měla brát v potaz to, jací její zaměstnanci jsou, o co mají skutečný zájem a co jim může reálně pomoci. Navíc co funguje v jednom oboru, vůbec nemusí fungovat v jiném a podobně je to i u jednotlivých pozic. Jako důležité vnímám především chuť managementu aktivně sledovat nové trendy a odnášet si z nich to nejvhodnější pro svou firmu. Doporučuji také rozvíjet téma psychologického bezpečí, well-beingu a podporovat kolegy, aby stavy psychické nepohody aktivně řešili,” vysvětluje Zábržová.


Tlak na výkon ústí v závažné psychické problémy

Znepokojivý je také podíl zaměstnanců, kteří se v posledních 6 měsících potýkali s určitými psychickými potížemi. Mimo zmíněných 90 % respondentů, kteří zažili či zažívají pracovní stres, se 49 % trápí či trápilo nespavostí, 43 % prožilo úzkosti a 39 % má osobní zkušenost se syndromem vyhoření.

V porovnání s dubnovým průzkumem se zvýšilo procento těch, kteří prožívají pocit dlouhodobé osamělosti, konkrétně z 15 % na 22 % . Můžeme se domnívat, že k tomuto posunu přispěla koronavirová krize s nucenou karanténou, omezením možností setkávat se a být si nablízku s rodinou, přáteli, ale i kolegy z práce.


70 % zaměstnanců by využilo online psychologa

Duševní zdraví stále není ve firmách tématem, o kterém by se dalo vždy otevřeně hovořit. Ve ¼ firem je dokonce tabu. Důvodem je intimita tématu, kterou v průzkumu uvádí 31 % respondentů, podobné procento myslí, že by jim s psychickými problémy nikdo ve firmě nepomohl. Necelých 30 % zaměstnanců považuje dialog na toto téma dokonce za ohrožení pracovní pozice nebo svého kariérního růstu.

I přesto drtivá většina respondentů projevila zájem o služby psychologa v případě, že by se jednalo o hrazený firemní benefit. Celých 70 % z nich by rádo využilo psychologických konzultací online. 

Češi se chtějí ve well-beingu vzdělávat

Součástí podpory zdravého životního stylu a well-beingu je ale především prevence a dostupnost informací pro osobní rozvoj. Ptali jsme se proto, zda by zaměstnanci využili vzdělávací obsah z oblasti work-life balance a péče o duševní zdraví (např. články, videa, podcasty a pod.) pokud by jim firma přístup k němu nabídla. Výsledky nás příjemně překvapily:

  • 43 % by si rádo přečetlo tematické články
  • 44 % by si poslechlo podcast s odborníkem
  • 39 % by uvítalo vzdělávací videa s psychologem
  • 38 % by se zúčastnilo tematických webinářů

Teambuilding není přežitým benefitem


Asi není potřeba připomínat, že mezi firemní benefity dávno nepatří jen příspěvky na stravování nebo telefon k soukromým účelům. V průzkumu jsme se zaměřili specificky na výhody, které by zaměstnanci od svého zaměstnavatele uvítali v rámci podpory psychické pohody a které zároveň považují za nejdůležitější. Jsou to:

  • Vzdělávání a podpora seberozvoje i dostupné vzdělávací zdroje. 
  • Empatie, naslouchání, a důvěra manažerů. 
  • Více osobního času a dovolené.
  • Flexibilita v zaměstnání, homeoffice, zkrácený úvazek.
  • Pravidelné teambuldingy a týmové meetingy.


O průzkumu
Průzkum probíhal na území České republiky po dobu 14 dnů v říjnu 2020. Online dotazník vyplnilo 81 % žen a 19 % mužů. Nejpočetnější skupina dotazujících byla ve věku 25 - 44 let. Mezi oslovenými byli zaměstnanci firem z nejrůznějších odvětví, a to jak malých a středních firem, tak i velkých korporací. Průzkumu se zúčastnilo 270 lidí.

Graficky zpracované výsledky průzkumu ke stažení (png):


 

Nezávazná schůzka