Úvodní strana » O nás » Naši terapeuti

Naši psychologové a psychoterapeuti

Mgr. Martina Mikesková - psychoterapeutMgr. Martina Mikesková

Vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v mediaci a yoga teacher training. Věnuje se osobnostnímu rozvoji, diagnostice a psychologickému poradenství, okrajově také oblastí marketingu a lidských zdrojů. Působí jako lektorka k tématům etiky, psychohygieny, relaxačních technik a jógy pro pracovníky sociálních služeb. Zároveň zajišťuje studentům VŠ výuku v oblasti psychologie a supervizi pedagogickým pracovníkům.

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, osobnostní rozvoj, sebevědomí, strach, motivace, rodinná psychoterapie, zvládání náročných životních situací, psychohygiena, rodičovství, rodinné vztahy, péče o ohrožené dítě, problematika spolupráce s OSPOD a soudy v případě rozvodu

Marek Hošek - psychoterapeutPhDr. Marek Hošek

Absolvent FF UK se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii, řízení institucí a HR s komplexním psychoterapeutickým vzděláním, které je akreditované pro zdravotnictví. Od roku 2000 působí v psychoterapeutických profesích, a to zejména na pozici „všeobecného“ psychoterapeuta, vztahového terapeuta a adiktologa. Posledních 10 let působí i ve vrcholném managementu středně velké organizace. V HR oblasti se věnuje workoholismu, spokojenosti zaměstnanců a jejich motivaci.   V supervizi je jeho specializací případová supervize (psychoterapie, sociální oblast, zdravotnictví, školství) jak individuální, tak skupinová. Realizuje výcvikovou supervizi a supervizi v rámci Asociace manželských a rodinných poradců ČR a také České asociace pro psychoterapii.

Specializace terapeuta: 

individuální psychoterapie, spokojenost zaměstnanců a jejich motivace, workoholismus, emoční potíže (např. strachy, vztek, úzkosti, deprese), rodinné a vztahové problémy (doma, s přáteli, v zaměstnání), sebeporozumění, sebepřijetí, nelátkové závislosti (on-line hry, gambling, cybersex, nakupování a další)

Mgr. Bc. Zuzana DonáthováMgr. Bc. Zuzana Donáthová

Vystudovala FF UK, obor klinická psychologie a FTVS obor fyzioterapie - rehabilitace a v současné době pracuje jako psycholog, fyzioterapeut a lektorka jógy. Po studiu zahájila výcvik v analytické psychologii a stala se psychologem ve zdravotnictví. Své zkušenosti získala  v pracovně psychologické a klinické diagnostice a v poradenství, mimo jiné v Centru komplexní péče a ve Vojenské nemocnici v Praze. Absolvovala také výcvik krizového interventa a je hlavní garantkou psychologické poradny Soulmio.

Specializace terapeuta: 

psychologické poradenství v psychosomatické oblasti, osobnostní rozvoj, syndrom vyhoření, deprese, úzkosti

Veronika Dacerová - psychoterapeutMgr. Veronika Dacerová

Absolventka jednooborové magisterské psychologie na FF MU v Brně. Tři roky pracovala v ambulanci klinické psychologie pro děti a dospělé, kde se zabývala převážně individuální psychoterapií a diagnostikou. V současné době působí v soukromé terapeutické praxi a pracuje jako odborný asistent na Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce vývojové, sociální a pedagogické psychologie. V rámci svého doktorského studia se věnuje poruchám nespavosti. Je frekventantkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii (Mezinárodní KBT institut Odyssea).

Specializace terapeuta: 

individuální psychoterapie, nespavost, osobní vztahy, životní změny, rodinné vztahy, osobnostní rozvoj, psychodiagnostika, párová terapie

Piotr Wardecki - psychoterapeutMgr. Piotr Wardecki

Člen České asociace pro psychoterapii, České společnosti pro gestalt terapii a České asociace supervizorů v pomáhajících profesích. Psychoterapeut, supervizor a kouč. Studoval v Polsku a následně v ČR filozofii, pedagogiku a teologii. Specializuje se na individuální psychoterapii a supervize pro pomáhající profese. Kromě soukromé psychoterapeutické praxe pracuje zároveň pro Ministerstvo spravedlnosti v rámci Probační a mediační služby ČR. Má bohaté zkušenosti v psycho-spirituální oblasti. Absolvoval dlouhodobé akreditované výcviky v psychoterapii a v supervizi (gestalt a systemický přístup).

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, strach, deprese, úzkosti, osobní vztahy, motivace, sebevědomí

Jana Lidická - psychoterapeutMgr. et Bc. Jana Lidická

Vystudovala psychologii FF UK a fyzioterapii na FTVS UK v Praze. Po několikaleté praxi školního psychologa zamířila více k lektorské činnosti, zejména k práci se studentskými a pracovními kolektivy. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku v individuální psychologii, výcviku v dodávání odvahy a věnuje se přístupu Respektovat a být respektován.

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, efektivní komunikace, kvalitní týmová spolupráce, práce s emocemi v rámci skupiny i individuálně, úzkosti, strach, motivace, sebevědomí

Jan Zahradník - psychoterapeutMgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Vystudoval psychologii na UP v Olomouci a pedagogiku a sociální pedagogiku na MU v Brně. Absolvoval pětiletý Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení - "Solution focus", dále dvouletý Systemický a růstový výcvik v modelu Virginie Satirové, kurz rodinného poradenství, krizovou intervenci a řadu dalších kurzů a seminářů. Je držitelem kvalifikace adiktolog (odborník na závislosti) a od roku 2012 je externím vyučujícím na UP v Olomouci.

V průběhu své více než dvacetileté poradenské praxe pracoval především s dospívajícími, dospělými, s rodinami i páry, s lidmi v různých životních situacích a krizích, s těmi, kteří se potýkají se závislostí nebo s jejich blízkými. Vždy se snaží hledat řešení jejich životní situace, podporuje je a pomáhá jim najít novou cestu.

Specializace terapeuta: 

individuální psychoterapie, těžké životní situace, deprese, úzkosti, strach, smutek, životní změny, osobní vztahy, rodinné vztahy, vztahy v zaměstnání, syndrom vyhoření, závislosti, hledání nové životní cesty, orientace v náročných životních situacích

Šárka Kohoutková - psychoterapeutMgr. Šárka Kohoutková

Vystudovala psychologii na FSS MU, absolvovala psychoterapeutický výcvik v satiterapii, postgraduální výcvik v gestalt terapii, výcvik v komplexní krizové intervenci a řadu dalších kurzů. Pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi a je členkou České asociace pro psychoterapii. Pomáhá klientům zvládnout trápení a temná období a najít jedinečnou cestu k sobě. 

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, strach, úzkosti, deprese, párová terapie, smutek, osobní vztahy, rodinné vztahy, hledání nové životní cesty, orientace v náročných životních situacích

Jakub Řezníček - psychoterapeutMgr. Jakub Řezníček

Psychologii vystudoval na FF MU v Brně a svou kariéru psychologa zahájil v krizovém centrum pro děti a mládež. Následně pracoval v intervenčním centru jak s oběťmi domácího násilí, tak s osobami, které mají problémy s násilím ve vztazích. Praxi sbíral v neziskovém sektoru, na volné noze i v ambulanci klinické psychologie v Břeclavi. Ve své práci bytostně věří, že každý z nás v hloubi duše ví, co potřebuje, že každý z nás může aktivovat svoji tvořivou část a najít pro sebe řešení, útěchu a smíření. 

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, práce s emocemi, work-life balance, stres, výchova dětí, rodinné vztahy, úzkosti, strach, syndrom vyhoření, těžké životní situace, hledání nové životní cesty, smíření sama se sebou, sebevědomí

Mgr. Monika Biolková

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci a už za dob studia se zaměřila na témata hlubinné psychologie, nevědomých procesů, symboliky, mytologie. I proto prošla psychoterapeutickým výcvikem v analytické psychologii a psychoterapii C. G. Junga. Věří, že pro každého, kdo si rád pokládá otázky a nehledá jednoznačné definitivní odpovědi, je to tou správnou cestou.

Absolvovala také mnoho odborných seminářů a kurzů: Rorschachův kurz, Vývojová psychopatologie, Práce s pískem a projektivními metodami, kreativními kartami a další. 

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, osobnostní rozvoj, životní změny, těžké životní situace, osobní vztahy, rodinné vztahy, vztahy v zaměstnání, deprese, úzkosti, psychosomatické potíže, psychodiagnostika

Jan Pisák - psychoterapeutMgr. Jan Pisák

Vystudoval psychologii na FF UP v Olomouci a své zkušenosti sbíral například v Centru prevence pro děti a mládež, Rehabilitačním ústavu Hrabyně, v ambulancích klinické psychologie či na Neurologii ve FN v Ostravě. Posledních 6 let působí jako psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut. Spolupracuje také s probační a mediační službou v Havířově, kde poskytuje psychoterapie obětem trestných činů. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik kognitivně-behaviorální terapie a tento směr, stejně jako evidence-based přístup, promítá do své ambulantní praxe.

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, sebevědomí, deprese, úzkosti, těžké životní situace, strach, smutek, životní změny, dopravně psychologická vyšetření

Barbara Bašková - psychoterapeutMgr. Barbara Bašková

Vystudovala psychologii na FF MU a bakalářské studium podnikové ekonomiky a managementu na ESF MU v Brně. Její první otázkou bývá: „Co potřebujete?“ a přesně na to se zaměřuje. Pomocí kognitivně-behaviorální terapie cílí především na řešení daného problému a zjištění možností efektivní pomoci. Má praxi v oblasti personalistiky, s osobami s hendikepem, i ze střediska výchovné péče. Především se věnuje klientům v soukromé praxi, a to dětem i dospělým.

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, úzkosti, deprese, životní ztráty či traumata, smutek, životní změny, rodinné vztahy, osobní vztahy, rodičovství

Luděk Vajner - psychoterapeutPhDr. Luděk Vajner

Je  absolventem FF UK – obor klinická psychologie a MFF UK – obor učitelství matematika - fyzika. Pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut a vede výcviky autogenního tréninku. Absolvoval také dvouletý výcvik v psychoanalýze. Od roku 1989 má soukromou psychoterapeutickou praxi, v komerčních firmách a státních organizacích působí jako lektor, konzultant a kouč. Zabývá se dále tréninkem měkkých dovedností, náborem, výběrem a profesně-psychologickým posuzováním zaměstnanců, koučováním manažerů, kariérovým poradenstvím. Jeho základním psychologickým přístupem je celostní zaměření na klienta: propojení procesů: tělesná pohoda – práce – rodina – přátelé – koníčky a zájmy – hodnoty a smysl života – typologie. 

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, stres, psychodiagnostika, syndrom vyhoření, efektivní komunikace, prezentační dovednosti, rozvoj osobnosti, work-life balance, motivace, vztahy v zaměstnání

PhDr. Mgr. Zuzana ŠípováPhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Kompletní krizové intervenci a v Nedirektivní terapii hrou, absolvovala také řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem, např. Somatic experiencing for kids, bodyterapeutické workshopy, biosyntéza, Focusing, Komunikační bedna, nebo My Backpack. Působí jako psycholožka, terapeutka a lektorka.

Specializace terapeuta:

individuální psychoterapie, rodinné vztahy, rodičovství, diagnostika a terapie poruch attachmentu, stres, syndrom vyhoření, psychohygiena, krizová intervence, psychosomatika, práce s tělem, osobnostní rozvoj, partnerské vztahy

Mgr. Ing. Jan KubaMgr. Ing. Jan Kuba

Vystudoval ekonomiku a management, poté jednooborovou psychologii na MU v Brně. Protože ho baví především kombinace psychologie, technologie a dat, věnuje se už 10 let oblasti vývoje psychodiagnostických metod, testování pracovních kompetencí a rozvoje měkkých dovedností. Zejména v oblastech emocionální inteligence, komunikace, řešení konfliktů a manažerských dovedností. 

Specializace terapeuta: 

firemní psychologie, pracovní chování a jeho změny, vztahy v zaměstnání, osobnostní rozvoj, efektivní komunikace v týmu, práce s emocemi, syndrom vyhoření, sebeřízení, pozitivní mindset, úzkosti 

Mgr. Marie SoučkováMgr. Marie Součková

Vystudovala psychologii a sociologii na FSS MU. Během studia se od obchodní práce dostala k výběru zaměstnanců formou Assessment centra v bankovnictví i dalších segmentech. Jako doktorandka se zabývala workoholismem a vyučovala personální psychologii na několika VŠ. Věnuje se psychologii práce, diagnostice kompetencí a rozvoji měkkých dovedností. Využívá bohaté zkušenosti z prostředí korporátů i start-upů. Má letité zkušenosti s řadou diagnostických metod.

Specializace terapeuta: 

firemní psychologie, pracovní chování a jeho změny, vztahy v zaměstnání, osobnostní rozvoj, efektivní komunikace v týmu, práce s emocemi, syndrom vyhoření, sebeřízení, pozitivní mindset, úzkosti 

Mgr. Ing. Pavel PelikánMgr. Ing. Pavel Pelikán

Vystudoval obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS a biokybernetiku na ČVUT. Absolvoval výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické terapii a výcvik koučování podle standardu ICF. Věří, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. 

Specializace terapeuta:

individuální terapie, párová terapie, rodinné vztahy, životní a pracovní koučink, vztahy v zaměstnání, těžké životní situace, stres, syndrom vyhoření, psychosomatika, úzkosti, životní změny

Mgr. Lucie ZichováMgr. Lucie Zichová

Vystudovala obor sociální politika a sociální práce na UJP v Ůstí nad Labem a absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Od roku 2016 pracuje jako psychoterapeut na volné noze. Při své práci využívá právě systemický, na řešení zaměřený přístup, s prvky konstruktivismu, narativní psychoterapie a pozitivní psychologie. 

Specializace terapeuta:

individuální terapie pro dospělé a mládež od 14 let, párová terapie, rodinné vztahy, životní změny

Mgr. Terezie TučkováMgr. Terezie Tučková

Vystudovala psychologii na FF MU v Brně, absolvovala pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii, kurz Somatické psychoterapie nebo kurz projektivních metod. Aktuálně zahajuje roční výcvik v traumaterapii. Ve své terapeutické praxi pracuje v souladu s myšlenkami a metodami Logoterapie a existenciální analýzy. Tento psychoterapeutický přístup si vybrala proto, že je nesmírně blízko životu. Vede k tomu, aby člověk žil s vnitřním souhlasem. To znamená, aby se snažil vést dialog se sebou i s vnějším světem, aby byl v kontaktu se svými pocity a zároveň aby vnímal požadavky a nároky okolí. Právě takový dialog se životem vede k vnitřní svobodě. 

Specializace terapeuta:

individuální terapie, smutek, deprese, psychosomatika, úzkosti, těžké životní situace, osobnostní rozvoj, náročné situace v pracovním i partnerském životě

Mgr. Petra KahánkováMgr. Petra Kahánková

Psycholožka, psychoterapeutka a koučka, která aktuálně působí především v Ostravě a blízkém okolí a je členkou Asociace sportovních psychologů. Vystudovala jednooborovou psychologii na  FF MU v Brně a jejím stěžejním výcvikem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie). Zaměřuje se na způsob, jakým lidé přemýšlí, vyhodnocují situace a jak se chovají. Mapuje se svými klienty bludné kruhy a pracuje na změně. Inspiraci čerpá z řady dalších výcviků a kurzů. Věří, že terapie je vždy utvářena podle potřeb daného klienta a povahy jeho obtíží - tzv. šitá na míru. 

Specializace terapeuta:

individuální terapie, úzkosti, fobie, stres, depresivní poruchy, závislosti, sebevědomí, sebedůvěra, vztahové a rodinné problémy

Michaela BotlíkováMichaela Botlíková

Studuje poslední semestr Klinické psychologie a neurověd (MSc.) na švýcarské univerzitě ve Fribourgu a zároveň dokončuje dálkový kurz výživového poradce (MAHRA). Směřuje k holistickému, tedy celostnímu přístupu ke zdraví člověka, a to jak fyzickému, tak psychickému. Zastává názor, že řešení našich neduhů máme přímo před sebou a ve vlastních rukách, jen si ho musíme uvědomit.

Specializace terapeuta:

holistická psychologie, individuální psychoterapie, stres, úzkosti, deprese, práce s emocemi, sebeuvědomění

Veronika KolderováVeronika Kolderová

Čtvrtým rokem studuje psychologii na FF UP v Olomouci. V roce 2019 absolvovala Kurz Kompletní krizové intervence, díky kterému měla možnost prohloubit své znalosti v práci s klientem v krizové situaci. Zúčastnila se také kurzu arteterapie a kurzu Student s poruchou autistického spektra. Od roku 2019 se věnuje tréninku dětí a dospělých pomocí metody EEG biofeedback v psychologické poradně Neuron, kde se snaží veškeré nabyté znalosti propojit. V současné době také zajišťuje chod novojičínské pobočky Neuron. 

Specializace terapeuta:

individuální terapie, těžké životní situace, smutek, deprese, úzkosti

 
Nezávazná schůzka

Už jen krok k objednání nezávazné schůzky zdarma! Vyplňte nám prosím dotazník a my se vám obratem ozveme s návrhy volných termínů.

Ochrana osobních údajů*

Pole označená * jsou povinná.