Úvodní strana » O nás » Naši terapeuti

Naši psychologové a psychoterapeuti

Mgr. Martina Mikesková - psychoterapeutMgr. Martina Mikesková

Vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v mediaci a yoga teacher training. Věnuje se osobnostnímu rozvoji, diagnostice a psychologickému poradenství, okrajově také oblastí marketingu a lidských zdrojů. Působí jako lektorka k tématům etiky, psychohygieny, relaxačních technik a jógy pro pracovníky sociálních služeb. 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Rodičovství Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Rozvody Sebepoškozování Adopce

 

Mgr. Bc. Zuzana DonáthováMgr. Bc. Zuzana Donáthová

Vystudovala FF UK, obor klinická psychologie a FTVS obor fyzioterapie - rehabilitace a v současné době pracuje jako psycholog, fyzioterapeut a lektorka jógy. Po studiu zahájila výcvik v analytické psychologii a stala se psychologem ve zdravotnictví. Své zkušenosti získala  v pracovně psychologické a klinické diagnostice a v poradenství, mimo jiné v Centru komplexní péče a ve Vojenské nemocnici v Praze. Absolvovala také výcvik krizového interventa a je hlavní garantkou psychologické poradny Soulmio.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Intimní témata Domácí násilí Poruchy příjmu potravy Motivace Změny Homeoffice

 

PhDr. Marek HošekPhDr. Marek Hošek

Absolvent Filozofické fakulty UK se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii a HR s komplexním psychoterapeutickým vzděláním, které je akreditované pro zdravotnictví. Od roku 2000 působí v psychoterapeutických profesích, a to na pozici všeobecného psychoterapeuta, párového a rodinného terapeuta a adiktologa. Je členem Asociace manželských a rodinných poradců ČR a České asociace pro psychoterapii.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Rodičovství Závislosti Intimní témata Motivace Změny Homeoffice Leadership

 

Piotr Wardecki - psychoterapeutMgr. Piotr Wardecki

Člen České asociace pro psychoterapii, České společnosti pro gestalt terapii a České asociace supervizorů v pomáhajících profesích. Psychoterapeut, supervizor a kouč. Studoval v Polsku a následně v ČR filozofii, pedagogiku a teologii. Specializuje se na individuální psychoterapii a supervize pro pomáhající profese. Kromě soukromé psychoterapeutické praxe pracuje zároveň pro Ministerstvo spravedlnosti v rámci Probační a mediační služby ČR. Má bohaté zkušenosti v psycho-spirituální oblasti. Absolvoval dlouhodobé akreditované výcviky v psychoterapii a v supervizi.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Rodičovství Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Leadership Budování důvěry v týmu

 

Jana Lidická - psychoterapeutMgr. et Bc. Jana Lidická

Vystudovala psychologii FF UK a fyzioterapii na FTVS UK v Praze. Po několikaleté praxi školního psychologa zamířila více k lektorské činnosti, zejména k práci se studentskými a pracovními kolektivy. Je absolventkou sebezkušenostního výcviku v individuální psychologii, výcviku v dodávání odvahy a věnuje se přístupu Respektovat a být respektován.

Stres Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice

 

Jan Zahradník - psychoterapeutMgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Vystudoval psychologii na UP v Olomouci a pedagogiku a sociální pedagogiku na MU v Brně. Absolvoval pětiletý Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení - "Solution focus", dále dvouletý Systemický a růstový výcvik v modelu Virginie Satirové, kurz rodinného poradenství, krizovou intervenci a řadu dalších kurzů a seminářů. Je držitelem kvalifikace adiktolog (odborník na závislosti) a od roku 2012 je externím vyučujícím na UP v Olomouci. V průběhu své poradenské praxe pracoval především s dospívajícími, dospělými, s rodinami i páry, s lidmi v různých životních situacích a krizích.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Závislosti Domácí násilí Motivace Změny

 

Mgr. Šárka KohoutkováŠárka Kohoutková - psychoterapeut

Vystudovala psychologii na FSS MU, absolvovala psychoterapeutický výcvik v satiterapii, postgraduální výcvik v gestalt terapii, výcvik v komplexní krizové intervenci a řadu dalších kurzů. Pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi a je členkou České asociace pro psychoterapii. Pomáhá klientům zvládnout trápení a temná období a najít jedinečnou cestu k sobě. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Závislosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Trauma Truchlení Mateřství Neplodnost

Jakub Řezníček - psychoterapeutMgr. Jakub Řezníček

Psychologii vystudoval na FF MU v Brně a svou kariéru psychologa zahájil v krizovém centrum pro děti a mládež. Následně pracoval v intervenčním centru jak s oběťmi domácího násilí, tak s osobami, které mají problémy s násilím ve vztazích. Praxi sbíral v neziskovém sektoru, na volné noze i v ambulanci klinické psychologie v Břeclavi. Ve své práci bytostně věří, že každý z nás v hloubi duše ví, co potřebuje, že každý z nás může aktivovat svoji tvořivou část a najít pro sebe řešení, útěchu a smíření. 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Nespavost Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Trauma Adopce

 

Mgr. Jan PisakJan Pisák - psychoterapeut

Vystudoval psychologii na FF UP v Olomouci a své zkušenosti sbíral například v Centru prevence pro děti a mládež, Rehabilitačním ústavu Hrabyně, v ambulancích klinické psychologie či na Neurologii ve FN v Ostravě. Posledních 6 let působí jako psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut. Spolupracuje také s probační a mediační službou v Havířově, kde poskytuje psychoterapie obětem trestných činů. Absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik kognitivně-behaviorální terapie a tento směr, stejně jako evidence-based přístup, promítá do své ambulantní praxe.

Stres Deprese Strach Úzkosti Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Syndrom vyhoření Závislosti Poruchy osobnosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Fobie Panická porucha

 

Mgr. Barbara BaškováBarbara Bašková - psychoterapeut

Vystudovala psychologii na FF MU a bakalářské studium podnikové ekonomiky a managementu na ESF MU v Brně. Její první otázkou bývá: „Co potřebujete?“ a přesně na to se zaměřuje. Pomocí kognitivně-behaviorální terapie cílí především na řešení daného problému a zjištění možností efektivní pomoci. Má praxi v oblasti personalistiky, s osobami s hendikepem, i ze střediska výchovné péče. Především se věnuje klientům v soukromé praxi, a to dětem i dospělým.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Syndrom vyhoření Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Trauma Zdravotní handicap

PhDr. Mgr. Zuzana ŠípováPhDr. Mgr. Zuzana Šípová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Kompletní krizové intervenci a v Nedirektivní terapii hrou, absolvovala také řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu, na práci s tělem, např. Somatic experiencing for kids, bodyterapeutické workshopy, biosyntéza, Focusing, Komunikační bedna, nebo My Backpack. Působí jako psycholožka, terapeutka a lektorka.

Stres Deprese Úzkosti Strach Rodičovství Děti Syndrom vyhoření Pracovní vztahy Osobní vztahy Mateřství Neplodnost Adopce Psychosomatika Truchlení Trauma

 

Mgr. Ing. Pavel PelikánMgr. Ing. Pavel Pelikán

Vystudoval obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS a biokybernetiku na ČVUT. Absolvoval výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické terapii a výcvik koučování podle standardu ICF. Věří, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Syndrom vyhoření Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Trauma Psychosomatika Budování důvěry v týmu

 

Mgr. Lucie ZichováMgr. Lucie Zichová

Vystudovala obor sociální politika a sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Od roku 2016 pracuje jako psychoterapeut na volné noze. Při své práci využívá právě systemický, na řešení zaměřený přístup, s prvky konstruktivismu, narativní psychoterapie a pozitivní psychologie. Klienta chápe jako partnera v procesu vlastní změny, ale vždy v kontextu celého systému, ve kterém žije.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Závislosti Poruchy osobnosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Změny Motivace Budování důvěry v týmu Homeoffice

 

Mgr. Petra KahánkováMgr. Petra Kahánková

Psycholožka, psychoterapeutka a koučka, která aktuálně působí především v Ostravě a blízkém okolí a je členkou Asociace sportovních psychologů. Vystudovala jednooborovou psychologii na  FF MU v Brně a jejím stěžejním výcvikem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie). Zaměřuje se na způsob, jakým lidé přemýšlí, vyhodnocují situace a jak se chovají. Mapuje se svými klienty bludné kruhy a pracuje na změně. Inspiraci čerpá z řady dalších výcviků a kurzů. Věří, že terapie je vždy utvářena podle potřeb daného klienta a povahy jeho obtíží - tzv. šitá na míru. 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Syndrom vyhoření Závislosti Poruchy osobnosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Trauma

 

Michaela BotlíkováMichaela Botlíková

Studuje poslední semestr Klinické psychologie a neurověd (MSc.) na švýcarské univerzitě ve Fribourgu a zároveň dokončuje dálkový kurz výživového poradce (MAHRA). Směřuje k holistickému, tedy celostnímu přístupu ke zdraví člověka, a to jak fyzickému, tak psychickému. Zastává názor, že řešení našich neduhů máme přímo před sebou a ve vlastních rukách, jen si ho musíme uvědomit.

Stres Sebevědomí Osobní vztahy Nespavost Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Změny Motivace Výživa Ženský cyklus

 

Bc. Veronika KolderováVeronika Kolderová

Čtvrtým rokem studuje psychologii na FF UP v Olomouci. V roce 2019 absolvovala Kurz Kompletní krizové intervence, díky kterému měla možnost prohloubit své znalosti v práci s klientem v krizové situaci. Zúčastnila se také kurzu arteterapie a kurzu Student s poruchou autistického spektra. Od roku 2019 se věnuje tréninku dětí a dospělých pomocí metody EEG biofeedback v psychologické poradně Neuron, kde se snaží veškeré nabyté znalosti propojit. V současné době také zajišťuje chod novojičínské pobočky Neuron. 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Intimní témata Motivace Změny

Mgr. Iveta KřepelováMgr. Iveta Křepelová

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a působí jako psycholožka jak ve státním, tak i v soukromém sektoru. Vnímá smysl poradenství a terapie jako způsob, která pomáhá najít a odhalit vlastní způsob řešení pro konkrétního člověka a oporu v situacích, kdy to on opravdu potřebuje. V průběhu sezení klienta bezpečně provádí ze zúženého prostoru vlastního prožívání a ukazuje mu množství zdrojů, které může využít na cestě ze svého problému ven.

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Poruchy osobnosti Domácí násilí Změny Motivace

Klára RůčkováBc. Klára Růčková

Dokončuje magisterské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala kurz celostního koučování a nyní je v běhu dalšího kurzu koučování, aby získala širší náhled. Neustále se dovzdělává a získává zkušenosti i v oblasti HR, kde se pohybuje již třetím rokem. Zkušenosti s koučováním sbírá také v Kariérním centru Univerzity Palackého v Olomouci. Má v plánu absolvovat Kurz kompletní krizové intervence a psychoterapeutický výcvik, aby obohatila své kompetence v práci s klientem. Věří, že v každém z nás je skrytý potenciál, ke kterému se můžeme dostat díky koučovacím otázkám a technikám. 

Stres Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Intimní témata Motivace Změny Homeoffice Produktivita Seberozvoj Životní styl Work-life balance Strach

 


 

Mgr. Ing. Jan KubaMgr. Ing. Jan Kuba

Vystudoval ekonomiku a management, poté jednooborovou psychologii na MU v Brně. Protože ho baví především kombinace psychologie, technologie a dat, věnuje se už 10 let oblasti vývoje psychodiagnostických metod, testování pracovních kompetencí a rozvoje měkkých dovedností. Zejména v oblastech emocionální inteligence, komunikace, řešení konfliktů a manažerských dovedností. 

Psychodiagnostika

 

Mgr. Marie SoučkováMgr. Marie Součková

Vystudovala psychologii a sociologii na FSS MU. Během studia se od obchodní práce dostala k výběru zaměstnanců formou Assessment centra v bankovnictví i dalších segmentech. Jako doktorandka se zabývala workoholismem a vyučovala personální psychologii na několika VŠ. Věnuje se psychologii práce, diagnostice kompetencí a rozvoji měkkých dovedností. Využívá bohaté zkušenosti z prostředí korporátů i start-upů. Má letité zkušenosti s řadou diagnostických metod.

Psychodiagnostika

 


Březen 2021: Mgr. Terezie TučkováMgr. Terezie Tučková

Vystudovala psychologii na FF MU v Brně, absolvovala pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Existenciální analýze a logoterapii, kurz Somatické psychoterapie nebo kurz projektivních metod. Ve své terapeutické praxi pracuje v souladu s myšlenkami a metodami Logoterapie a existenciální analýzy. Tento psychoterapeutický přístup si vybrala proto, že je nesmírně blízko životu. Vede k tomu, aby člověk žil s vnitřním souhlasem. 

Nezávazná schůzka

Už jen krok k objednání nezávazné schůzky zdarma! Vyplňte nám prosím dotazník a my se vám obratem ozveme s návrhy volných termínů.

Ochrana osobních údajů*

Pole označená * jsou povinná.