Úvodní strana » O nás » Naši terapeuti

Naši psychologové a psychoterapeuti

Mgr. Martina Mikesková - psychoterapeutMgr. Martina Mikesková

Vystudovala psychologii na FF UK, absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v mediaci a yoga teacher training. Věnuje se osobnostnímu rozvoji, diagnostice a psychologickému poradenství, okrajově také oblastí marketingu a lidských zdrojů. Působí jako lektorka k tématům etiky, psychohygieny, relaxačních technik a jógy pro pracovníky sociálních služeb. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Rodičovství Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Rozvody Sebepoškozování Adopce

Milan Pavlíček

Vystudoval filosofii a pozitivní psychologii na UK, absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik a profesně se pohybuje především v HR, psychoterapii a koučování. Terapii vnímá jako péči o duši a způsob, jak růst ke spokojenějšímu a plnějšímu životu. Jeho klienty jsou jak dospělí, tak i adolescenti. Rád pracuje s tělem, experimenty a meditacemi.

 

Stres Úzkosti Deprese Psychosomatické obtíže Syndrom vyhoření Work-life balance Osamělost Sebedůvěra Sebeláska Psychospirituální krize Seberozvoj Práce s talentovanými dětmi a dospělými Přecitlivělost Krize životního smyslu HR motivace Leadership Důvěra v týmu Konflikty v týmu

 

Mgr. Zuzana Jochmannová, MSc

Zuzana vystudovala psychologii na University of Leicester ve Velké Británii a má magisterský titul z Karlovy univerzity. Během 17letého života v komunitě expatů v zahraničí pomohla Zuzana cizincům zvládat výzvy, které se pojí se zažitím si nového prostředí a novou kulturou. V současné době poskytuje soukromá psychoterapeutická sezení, ve kterých využívá začleňující, osobní přístup. 

 

Pracovní vztahy Osobní vztahy Kulturní šok Stres Deprese Ůzkosti Sebehodnota Změny Syndrom vyhoření Závislosti Poruchy přijmu potravy Motivace Ztráta blízké osoby

PhDr. Marek PhDr. Marek HošekHošek

Absolvent Filozofické fakulty UK se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii a HR s komplexním psychoterapeutickým vzděláním. Od roku 2000 působí v psychoterapeutických profesích, a to na pozici všeobecného psychoterapeuta, párového a rodinného terapeuta a adiktologa. Je členem Asociace manželských a rodinných poradců ČR a České asociace pro psychoterapii.

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Rodičovství Závislosti Intimní témata Motivace Změny Homeoffice Leadership

Piotr Wardecki - psychoterapeut

Mgr. Piotr Wardecki

Člen České asociace pro psychoterapii, České společnosti pro gestalt terapii a České asociace supervizorů v pomáhajících profesích. Psychoterapeut, supervizor a kouč. Studoval v Polsku a následně v ČR filozofii, pedagogiku a teologii. Specializuje se na individuální psychoterapii a supervize pro pomáhající profese. Kromě soukromé psychoterapeutické praxe pracuje zároveň pro Ministerstvo spravedlnosti v rámci Probační a mediační služby ČR. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Rodičovství Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Leadership Budování důvěry v týmu

Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan ZahradníkJan Zahradník - psychoterapeut

Vystudoval psychologii na UP v Olomouci a pedagogiku a sociální pedagogiku na MU v Brně. Absolvoval Komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení - "Solution focus", dvouletý Systemický a růstový výcvik v modelu Virginie Satirové, kurz rodinného poradenství, krizovou intervenci a řadu dalších kurzů a seminářů. Je držitelem kvalifikace adiktolog (odborník na závislosti) a od roku 2012 je externím vyučujícím na UP v Olomouci. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Závislosti Domácí násilí Motivace Změny

Mgr. Šárka KohoutkováŠárka Kohoutková - psychoterapeut

Vystudovala psychologii na FSS MU, absolvovala psychoterapeutický výcvik v satiterapii, postgraduální výcvik v gestalt terapii, výcvik v komplexní krizové intervenci a řadu dalších kurzů. Pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi a je členkou České asociace pro psychoterapii. Pomáhá klientům zvládnout trápení a temná období a najít jedinečnou cestu k sobě. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Závislosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Trauma Truchlení Mateřství Neplodnost

Jakub Řezníček - psychoterapeutMgr. Jakub Řezníček

Psychologii vystudoval na FF MU v Brně a svou kariéru psychologa zahájil v krizovém centrum pro děti a mládež. Praxi sbíral v neziskovém sektoru, na volné noze i v ambulanci klinické psychologie v Břeclavi. Ve své práci bytostně věří, že každý z nás v hloubi duše ví, co potřebuje, že každý z nás může aktivovat svoji tvořivou část a najít pro sebe řešení, útěchu a smíření. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Nespavost Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Trauma Adopce

Mgr. et Mgr. Lenka EckerEcker

Lenka absolvovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti  se zaměřením na psychologii zdraví na FHS UK v Praze a návazné magisterské studium Psychoterapeutická studia na FSS MU v Brně a Sociální práce a sociální politiky na FF UK v Praze.  Je frekventantkou výcviku ve Vztahové psychoterapii dětí a dospívajících pořádaného Institutem psychoterapie dětí a rodičů. Aktuálně se věnuje individuální terapii v soukromé praxi.

 

Osobní vztahy Rodičovství Děti Poruchy přijmu potravy Stres Deprese Úzkosti Strach Změny Sebevědomí

Mgr. Ing. Pavel PelikánMgr. Ing. Pavel Pelikán

Vystudoval obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS a biokybernetiku na ČVUT. Absolvoval výcvik v systemické párové a rodinné terapii, výcvik v psychodynamické terapii a výcvik koučování podle standardu ICF. Věří, že změna je vždy možná, a když je vnější možnost změny omezená, máme k dispozici ještě tu vnitřní. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Syndrom vyhoření Poruchy osobnosti Intimní témata Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Trauma Psychosomatika Budování důvěry v týmu

Mgr. Lucie ZichováMgr. Lucie Zichová

Vystudovala obor sociální politika a sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem a absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu. Od roku 2016 pracuje jako psychoterapeut na volné noze. Při své práci využívá právě systemický, na řešení zaměřený přístup, s prvky konstruktivismu, narativní psychoterapie a pozitivní psychologie. Klienta chápe jako partnera v procesu vlastní změny, ale vždy v kontextu celého systému, ve kterém žije.

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Syndrom vyhoření Závislosti Poruchy osobnosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Změny Motivace Budování důvěry v týmu Homeoffice

Mgr. Petra Kahánková

Psycholožka, psychoterapeutka a koučka, která aktuálně působí především v Ostravě a blízkém okolí a je členkou Asociace sportovních psychologů. Vystudovala jednooborovou psychologii na  FF MU v Brně a jejím stěžejním výcvikem je KBT (Kognitivně-behaviorální terapie). Zaměřuje se na způsob, jakým lidé přemýšlí, vyhodnocují situace a jak se chovají. Mapuje se svými klienty bludné kruhy a pracuje na změně.  

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Syndrom vyhoření Závislosti Poruchy osobnosti Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Motivace Změny Homeoffice Trauma

MSc. Michaela BotlíkováMichaela Botlíková

Vystudovala bakaláře psychologie na UPOL v Olomouci a absolvovala magisterské studium Klinické Psychologii a Neurověd ve Švýcarsku. Zastává komplexní přístup ke člověku, který podpořila i kurzem výživového poradce. S klienty spolupracuje zejména skrz poznání sebe sama, vědomí svého pravého já. Ve své praxi využívá prvky Solution Focused Therapy, tedy prvky krátkodobé terapie zaměřené na řešení, která se jí s klienty osvědčila nejvíce.

 

Stres Sebevědomí Osobní vztahy Nespavost Intimní témata Poruchy příjmu potravy Domácí násilí Změny Motivace Výživa Ženský cyklus

kolderovaBc. Veronika Kolderová

Čtvrtým rokem studuje psychologii na FF UP v Olomouci. V roce 2019 absolvovala Kurz Kompletní krizové intervence, díky kterému měla možnost prohloubit své znalosti v práci s klientem v krizové situaci. Zúčastnila se také kurzu arteterapie a kurzu Student s poruchou autistického spektra. Od roku 2019 se věnuje tréninku dětí a dospělých pomocí metody EEG biofeedback v psychologické poradně Neuron, kde se snaží veškeré nabyté znalosti propojit. 

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Intimní témata Motivace Změny

Bc. Klára RůčkováKlára Růčková

Dokončuje magisterské studium psychologie na UP v Olomouci. Absolvovala kurz celostního koučování a nyní je v běhu dalšího kurzu koučování, aby získala širší náhled. Neustále se dovzdělává a získává zkušenosti i v oblasti HR, kde se pohybuje již třetím rokem. Má v plánu absolvovat Kurz kompletní krizové intervence a psychoterapeutický výcvik, aby obohatila své kompetence v práci s klientem. 

 

Stres Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Intimní témata Motivace Změny Homeoffice Produktivita Seberozvoj Životní styl Work-life balance Strach

mrčekVladimír Marček, Ph.D.

Psycholog a psychoterapeut nadšený pro svůj obor. Věnoval 15 let studiu psychologie, výzkumu nadání a gestalt psychoterapeutickému výcviku podle norem EU. Posledních 8 let pracuje s klienty individuálně i v párech. Věří v uzdravující sílu terapeutického vztahu, stejně tak jako v individuální zdroje každého člověka. Vzdělává se v rámci losangelského institutu GATLA a je členem České asociace pro psychoterapii a Americké psychologické asociace. 

 

Deprese Úzkosti Sebepoznání LGBT Párová terapie Talent Sebepoznání Sociální fóbie Vztahové problémy Poruchy osobnosti Existenciální krize Sexualita

Mgr. et Mgr. NikoBrandovála Brandová

Nikola vystudovala jednooborovou psychologii na UP v Olomouci a psychoterapeutická studia na MU v Brně. V rámci dalšího vzdělávání zvolila komplexní psychoterapeutický výcvik, který je zaměřen na integraci v psychoterapii. Kromě soukromé praxe, kde se věnuje psychologickému poradenství, psychodiagnostice a terapii, působí jako psycholožka v oblasti školství a sportu. Je členkou Asociace psychologů sportu.

 

Úzkost Strach Deprese Psychosomatické potíže Trauma Partnerské vztahy Mezilidské vztahy Krize Úmrtí Osobní rozvoj Sebedůvěra Práce s emocemi Sportovní psychologie

Mgr. Bc. Zuzana Donáthová

Vystudovala FF UK, obor klinická psychologie a FTVS obor fyzioterapie - rehabilitace a v současné době pracuje jako psycholog, fyzioterapeut a lektorka jógy. Své zkušenosti získala  v pracovně psychologické a klinické diagnostice a v poradenství, mimo jiné v Centru komplexní péče a ve Vojenské nemocnici v Praze. Absolvovala také výcvik krizového interventa a je hlavní garantkou psychologické poradny Soulmio.

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Nespavost Pracovní vztahy Osobní vztahy Syndrom vyhoření Intimní témata Domácí násilí Poruchy příjmu potravy Motivace Změny Homeoffice

Mgr. Iveta Křepelová

Vystudovala psychologii na UP v Olomouci a působí jako psycholožka jak ve státním, tak i v soukromém sektoru. Vnímá smysl poradenství a terapie jako způsob, která pomáhá najít a odhalit vlastní způsob řešení pro konkrétního člověka a oporu v situacích, kdy to on opravdu potřebuje. V průběhu sezení klienta bezpečně provádí ze zúženého prostoru vlastního prožívání a ukazuje mu množství zdrojů, které může využít na cestě ze svého problému ven.

 

Stres Deprese Úzkosti Strach Sebevědomí Pracovní vztahy Osobní vztahy Rodičovství Nespavost Poruchy osobnosti Domácí násilí Změny Motivace

Mgr. Petr Louda

Vystudoval psychologii na UK v Praze, absolvoval sebezkušenostní psychoanalytický výcvik a výcvik v krizové intervenci. Po dokončení studií pracoval v psychiatrické nemocnici i v soukromé ambulanci.  Ve své psychologické praxi se nyní zaměřuje hlavně na témata související se sebevědomím, sebepojetím, na osobní rozvoj a partnerské a mezilidské vztahy. Věří, že sebepoznání je výchozím bodem osobního růstu.

 

Sebevědomí Sebehodnocení Sebedůvěra Osobní rozvoj Životní a vývojové krize Ůzkost Strach Stud Osamělost Deprese Podžážděnost Přecitlivělost Výbušnost Partnerské vztahy Mezilidské vztahy Sexualita Smrt Týrání Šikana

Ivona Artus

Vystudovala psychologii na FF MU v Brně a  Integrativní psychosomatiku v Paříži.  Jako psycholog pracovala v oblasti klinické a pracovní psychologie, nyní má soukromou praxi.   Zaměřuje se především na psychosomatickou terapii, tedy na terapii psychických a tělesných obtíží, které mají souvislost  s prožíváním dlouhodobé zátěžové situace, stresu či traumatické zkušenosti.

 

Stres Trauma Syndrom vyhoření Poruchy spánku Úzkost Deprese Zvládání emocí

Mgr. Helena Kotová

Vystudovala sociální politiku a sociální práci na FSS Masarykovy univerzity v Brně. Terapeutické vzdělání získala absolvováním sebezkušenostního výcviku Pesso - Boyden systém psychomotor a prošla komplexním kurzem krizové intervence. Je přesvědčená o tom, že každý může být v životě spokojený, protože naše prožívání můžeme ovlivňovat my sami a ráda pomáhá lidem hledat jejich cestu. 

 

Individuální psychoterapie Akutní krizové situace Psychosomatika Nejrůznější osobní a vztahové problémy Úzkosti Strach Smutek Životní změny Pocity marnosti Ztráta smyslu života Syndrom vyhoření Závislosti Osobní rozvoj Oběti trestných činů Ztráta Konzultace volné bez tématu – naslouchání Volné povídání Uvolnění Relaxace Spolubytí

khýrMgr. Přemysl Khýr

Vystudoval jednooborovou magisterskou psychologii na UP v Olomouci. Podobu studia se výzkumně zabýval hypnózou a jejím vlivem na fyziologické reakce. Zajímá se o pozitivní psychologii a prevenci či následnou intervenci v eliminaci stresu,  kterým se zabývá jak výzkumně, tak v praktické oblasti s klienty, prostřednictvím relaxací a meditace. 

 

Úzkosti Deprese Poruchy příjmu potravy Lgbt+ Sexualita a intimita Osobní rozvoj
Nezávazná schůzka