Ivona Artus

Vystudovala psychologii na FF MU v Brně a  Integrativní psychosomatiku v Paříži.  Jako psycholog pracovala v oblasti klinické a pracovní psychologie, nyní má soukromou praxi.  

Zaměřuje se především na psychosomatickou terapii, tedy na terapii psychických a tělesných obtíží, které mají souvislost  s prožíváním dlouhodobé zátěžové situace, stresu či traumatické zkušenosti.

 

Nezávazná schůzka