Mgr. et Mgr. Lenka Ecker

Lenka absolvovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti  se zaměřením na psychologii zdraví na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a návazné magisterské studium Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Sociální práce a sociální politiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

V roce 2011, absolvovala stipendijní pracovní stáž na klinice psychiatrie, psychosomatiky a psychoterapie pro děti a dospívající Charité Campus Virchow-Klinikum v Berlíně se zaměřením na tematiku poruch přijmu potravy.  Lenka má dokončený dlouhodobý psychoterapeutický výcvik s integrativním zaměřením.

V současnosti je frekventantkou výcviku ve Vztahové psychoterapii dětí a dospívajících pořádaného Institutem psychoterapie dětí a rodičů. Své pracovní zkušenosti sbírala nejprve v neziskové sféře, kde dlouhou dobu pracovala s ohroženými dětmi a rodinami a následně vedla terapeutické skupiny v dětských domovech. Pracovala také v organizaci Anabell jako psychoterapeutka. Aktuálně se věnuje individuální terapii v soukromé praxi, nabízí i terapii v německém jazyce. Je členkou České asociace pro psychoterapii. Pracuje pod odbornou supervizí PhDr. Jiřího Jakubů, Ph.D.. 

 

Nezávazná schůzka