Úvodní strana » Slovník duševního zdraví

Slovník duševního zdraví

Antidepresiva
Jsou typy léků, které se váží na lékařský předpis a užívají se obvykle formou tablet.
Využívají se k léčbě nejen psychiatrických diagnóz. Mezi nejčastěji obtíže se řadí:
deprese, poruchy spánku, pocit dlouhodobého neklidu, různé typy fobií, pocity
strachu a úzkostí, poruchy příjmu potravy či bipolární porucha aj.


Bipolární afektivní porucha
Jedná se o celoživotní psychické onemocnění, které je závažného charakteru. V
průběhu dochází ke změnám a výkyvům nálad, kdy nemocný prožívá depresivní
fáze, které střídají euforie až mánie. Postihuje muže, ženy zpravidla okolo 20 let
života a trpí jim zhruba 1% populace.


Celostní medicína
​Je alternativní léčebný obor, který vnímá člověka, jako celek a v širším kontextu se
snaží řešit skutečné příčiny onemocnění. Filozofie holistického přístupu, kloubí
tělesnou, duševní a emoční stránku člověka. K léčbě se často využívají např.
postupy TČM, homeopatie, prvky ajurvédy, aromaterapie, akupunktura či Bachovy
esence.


Dornova metoda a Breussova masáž
Tato metoda je považována za velmi jemnou manuální terapii. Při této manuální
činnosti uvádí terapeut klouby a obratle klienta na milimetr přesně do správné
polohy. Náprava obratlů se provádí v plně vědomém stavu klienta a s jeho aktivní
spoluprací. Po ošetření, se tato terapie doplňuje o tzv. Breussovu masáž, která
uvolňuje tělo, pomocí jemného tlaku na akupunkturní body. Při masáži se uvolňují
fyzické i psychické bloky, můžeme ji tedy považovat za celostní metodu.


Deprese
Deprese je dlouhodobý duševní stav, který může vzniknout následkem stresu,
náročné životní situace nebo traumatické události. Někdy přichází i bez zjevné
příčiny. Může mít celou řadu příznaků od vnitřního nepokoje, úzkostných stavů,
strachu z budoucnosti, přes poruchy spánku, až úplnou neschopnost fungovat v
běžných denních činnostech.


EFT
EFT (Emotional Freedom Technique) je jedna z nejefektivnějších metod v
terapeutickém směru nazývaném energická psychologie. Jde o formu psychologické
akupresury, založené na znalostech z čínské medicíny. Tato metoda spočívá v
poklepávání na akupunkturní body v těle a opakování různých afirmací, které
člověka blokují. Problém se tzv. odklepe. Má za cíl odstraňovat nahromaděné
negativní emoce, které si uchováváme, a zbytečně se tak blokujeme.


Emoce
Neboli city, vyjadřují psychické procesy našeho prožitku. Mohou mít kladný nebo
záporný projev a jsou závislé na stavu jedince, jeho temperamentu, okolnostech.
Emoce je v podstatě subjektivní odpověď organismu na okolní podněty a může ji
doprovázet fyzický projev, jako zarudnutí tváří, viditelná nervozita, třes či bušení
srdce.


Fyzioterapie
Spadá do oboru rehabilitačního lékařství. Zabývá se prevencí a onemocněním
pohybového aparátu lidského těla. Je potřebná při výkonnostním sportu a pomáhá
při rekonvalescenci po různých operativních zákrocích. Fyzioterapie využívá spoustu
metodik k nápravě a navrácení do zdravého života a je propojená s ostatními
lékařskými obory.


Ho ́oponopono
Je to prastará havajská technika, která má za cíl vytvářet hojnost, zdraví a mír.
Podstatou je návrat do tzv. nulového stavu, kdy je naše mysl čistá a očištěná od
nefunkčních vzorců a negativních vzpomínek. Podle objevitele metody Ihaleakala
Hew Len problémy nespočívají v lidech, místech ani v situacích, ale v myšlenkách
na ně. Učí vás konkrétní kroky sebelásce, odpuštění, dokáže rozpustit strachy i
problémy nebo se například odpoutat od závislostí. Ho ́oponopono je proces
odpuštění a proměny, je výzvou k tomu, aby láska odstranila toxické energie a plně
zaujala jejich místo.


Koučink
Do koučinku zahrnuje více oblastí osobnostního i profesního rozvoje. V principu je to
metoda, která vás formou rozhovoru vede k odpovědím. Kouč vás vede tak, aby vy
sami jste si odpověděli na otázky a našli příčinu řešeného tématu. Pomáhá uvědomovat si, co přesně chceme a proč, objevit nové cesty, jak dosáhnout svých
cílů. Pokud máte zkušeného kouče, může být tato služba velmi efektivní, protože
dokáže zapojit celý váš potenciál, odemknout možnosti, o kterých jste nevěděli nebo
podívat se na dané téma z jiného úhlu pohledu.


Kraniosakrální terapie
Patří do kategorie celostní medicíny. Unikátně, měkce a neinvazivně léčí
nerovnováhu mezi kostmi lebky. Odborný terapeut hledá místa na vašem těle, kde
neprobíhají správně mikropohyby, z důvodu nějakého bloku. Jemným dotykem
terapeuta měknou stažené tkáně a vjemy se uvolní. Dopady fyzických a emočních
traumat jsou rozpuštěny a bolest se zmenšuje. Pomocí kraniosakrální terapie
můžete léčit jak bolesti jako je například migréna, tak úzkosti a podobné obtíže.


Meditace
Cílem meditace je kultivace a zklidnění mysli a získání vhledu do naší duše. Je to
stav, kdy je naše mysl zbavená všech myšlenek, je schopná se otevřít intuitivnímu
vedení a dokáže se soustředit na jeden objekt, např. dýchání. Je to forma terapie,
která dokáže zpomalit náš hektický život, aby dostal prostor se srovnat do přirozené
rovnováhy a harmonie.


Mindfulness
Schopnost cíleně věnovat pozornost přítomnému okamžiku, bez posuzování,
očekávání a hodnocení. Mindfulness si klade za cíl cestu k sebepoznání, prevenci
depresí, úzkostí a syndromu vyhoření. Zvyšuje schopnost soustředit se. Ideální je,
praktikovat tuto metodu každý alespoň den pár minut. Cílem je snížit stres, napojit se
na vlastní intuici, zvládat náročné situace a emoce a zlepšit si paměť.


Negativní myšlení
Negace zahrnují plnou škálu duševních "nemocí". Negativní lidé jsou lidé, kteří
upadají do frustrací, apatie, zoufalosti, bezmoci, ztratili smysl života nebo se
nedokáží vyrovnat s nějakou situací. Pak jsou také lidé, kteří nepřijali sami sebe. Cítí
trvalou vnitřní nespokojenost a navenek jí projevují negacemi, špatnou náladou,
agresí, výbuchy vzteku či věčným odporem k životu. Nejdůležitější ze všeho je
uvědomit si, že jsou to jen myšlenky. Můžeme je přijmout, prožít a pustit. Nemusíme
si je nechávat v sobě a hromadit je jako staré skladiště vzpomínek. Pokud
potřebujete poradit jak, kontaktujte naše odborníky z psychologické online poradny


Paměť
Je základní a důležitá vlastnost živého organismu, kdy pomocí centrální nervové
soustavy vzniká schopnost uchovávat a využívat informace či předešlé zkušenosti.
Jejím předpokladem je učení. Proces se dělí na tři fáze: zapamatování, uchování,
vybavení a je ovlivněn několika dalšími faktory. Těmito činiteli jsou např. věk,
zdravotní stav, psychický stav, sociální sféra a prostředí jedince.


Panická ataka
Úzkostná porucha je psychické onemocnění, které vzniká náhle a mnohdy bez
zjevné příčiny. Je doprovázeno záchvaty, fyzickými potížemi, které obvykle
přetrvávají několik minut a poté odezní. Postižený je plný intenzivního strachu a
obav, především o své zdraví. Tyto epizody se mohou vracet ve vlnách. Při včasné
diagnostice a léčbě, se průběh nemoci krátí a mírní. Ideální léčbou je doporučována
psychoterapie a např. určitá psychofarmaka.


Poruchy spánku
Poruchy spánku mají více podob a mohou přetrvávat i jen krátkodobě. Při
chronických potížích mají vliv na fungování organismu a ovlivňují kvalitu života.
Poruchy spánku mohou vzniknout dlouhodobým stresem, následkem jiného
onemocnění, dále při špatných spánkových návycích, při duševním onemocnění či
nekvalitní životosprávě. K odstranění potíží se spánkem je vždy zásadní správná
spánková hygiena, kvalitní životospráva. Pro objasnění a diagnostiku závažnějších
problémů (spánková apnoe, chrápání aj.), pomůže spánková laboratoř. Při
dlouhodobých potížích může pomoci i psychoterapie.


Pozitivní myšlení
Pozitivní myšlení je problematické v tom, že funguje na povrchu vědomého myšlení.
Vědomé myšlení je ale pouze zhruba 5 % našeho chování, zbytek se nachází v
podvědomí. Pokud tedy nevyřešíme emoce, která nás tíží v podvědomí, těžko bude
cokoliv, co považujeme za pozitivní myšlení fungovat. Nezpracované emoce nás
limitují. A můžeme se snažit to překonat jak chceme, ale nejspíš budeme spíše
svádět únavný vnitřní boj, kdy mozek nařizuje vědomí, aby bylo pozitivní, ale
duchovní podstata nezapomíná, a tak kýžený výsledek pozitiva nebude mít
dlouhodobý vliv na vnitřní klid a harmonii. Pokud potřebujete poradit jak se dostat
pod povrch a přeprogramovat své myšlení, kontaktujte naše odborníky z
psychologické online poradny.


Psychiatrie
Je lékařský obor, který se zabývá duševním onemocněním a poruchy mozku. Profesi
vykonává odborník, který vystudoval lékařskou fakultu a má atestaci z psychiatrie.
Při správně nastavené léčbě, dochází u nemocného ke zmírnění potíží a pomalému
návratu do běžného života. Obvykle je během léčby ze strany psychiatra
předepsaná medikace, která může být pouze přechodná, mnohdy ovšem i doživotní.
Nemocný dochází na pravidelné kontroly a podle vývoje jeho potíží, může mít u
některých diagnóz i šanci, že se léků jednou pro vždy zbaví. Jako součást léčby je
doporučená i kvalitní psychoterapie.


Psychoanalýza
Je směr v psychologii, který vznikl na přelomu 19. a 20. století. Jeho zakladatelem je
Sigmund Freund. Psychoanalýza se soustředí především na nevědomé procesy a
obsahy. Jedná se o soubor psychologických teorií a psychoterapeutické metody při
léčení psychických potíží. Psychoanalýza měla velký vliv na vývoj psychologie a
patří k všeobecnému vzdělání psychologů. Dodnes se využívá při psychoterapii či
psychologii.


Psychologie
Je obor, který se zabývá psychickým onemocněním. Profesi vykonává odborník,
který vystudoval filozofickou fakultu, doplněnou atestací z klinické psychologie.
Psycholog nemůže předepisovat psychofarmaka, jako psychiatr, ale pomáhá
psychologickými prostředky a léčí slovem. Je běžné, že v praxi psychologové spolu
s psychiatry často spolupracují. V psychologii se můžeme potkat podle zaměření s
poradenským psychologem, klinickým a nebo také s psychoterapeutem.


Psychoterapie
Je léčebná metoda, která pomocí rozhovoru a určitých metod, napomáhá k
uzdravení psyché člověka. Měla by být vedena kvalifikovaným terapeutem, který
vede klienta k uzdravení. Psychoterapie si klade za cíl optimální rozvoj osobnosti a
zmírnění duševního nebo fyzického utrpení klienta. Terapeutické sezení trvá 45-90 minut. Terapeut klienta vnímá a přijímá, takového, jaký je. Takový vztah je potom
zásadní podmínkou pro práci a následnou změnu.


Regresní terapie
Tento typ terapie je forma psychoanalýzy, kdy léčitel či psycholog vede pacienta
pomocí sugesce nebo hypnózy k návratu ke vzpomínkám z jeho minulého života.
Regresní terapie se soustředí na určitý blok, který otevře, zvědomí a vyčistí od
negativních pocitů, nefunkčních vzorců chování a nepříjemných vzpomínek.


Samota
Samota nebo také izolace, je pocit, který si můžeme nosit v sobě. Umí v nás vyvolat
negaci, osamocení, vzpomínky, ale přináší i pozitivní obohacení, které může být
žádoucí v podobě času, jen a jen pro nás. Samota někdy bolí, může i zabíjet.
Naštěstí to není trvalý stav, ovšem trvá tak dlouho, jak my dovolíme.


Sebeláska, Sebehodnota

Sebeláska je vědomí sebe sama, vztah sám k sobě. Důležitým předpokladem je
zdravé sebevědomí a umění milovat se, takový jaký jsem. Vytváří nám i ostatním
hranice, kdy umíme říci NE, když se nám něco nelíbí a pomáhá zdravě vyjádřit náš
názor.


Sebevědomí
Je vyjádření našeho postoje především k sobě samému. Má přímý dopad na naše
chování a úspěšnost v životě. Zdravá sebedůvěra je důležitou složkou
psychologického vývoje a určuje úroveň našich schopností.


Stres
Je reakce organismu v zátěžových situacích a plně ovlivńuje psychickou a fyzickou
pohodu člověka. Určitá míra stresu je tělu vlastní a může pomáhat k lepším
výkonům, ovšem při nadmíře může škodit. V populaci je to jeden z nejzávažnějších
zdravotních rizik vůbec. Při dlouhodobém stresu často vznikají potíže a onemocnění,
které nemocného dostávají do začarovaného kruhu. Doporučení je stres eliminovat a
hledat způsoby, jako např. meditace, fyzické cvičení, relaxační techniky.


Syndrom vyhoření
Syndrom vyhoření vzniká jako důsledek dlouhodobého pracovního stresu.
Přichází pomalu, plíživě a postupně se stupňuje psychické a fyzické vyčerpání.
Často dochází ke stavu pocitu úzkosti, strachu, nenaplnění, snižuje se celkový
výkon. Může mít devastující následky zasahující až do soukromého života. Včasným
zachycením těchto potíží lze tento stav řešit pomocí terapie, koučinku.


Úzkost
Je emoční stav, kdy postižený prožívá silný pocit strachu, který může být
doprovázen i fyzickými projevy, jako bušení srdce, bolest na hrudi, nevolnost či
chvění těla. Příčinu takového dění nejde mnohdy definovat. Do jisté míry může být
takovýto stav normální a je pouze reakcí na vyšší stres či přetížení. Pokud ovšem
přesáhne hranici a opakuje se ve velké intenzitě, nelze tento stav považovat za
normální. Eliminace stresu, kvalitní životospráva, spánek a případná psychoterapie, může
pomoci, jak těmto potížím předcházet.


Vědomý život
Žít vědomě znamená, uvědomovat si tu obrovskou moc, kterou každý z nás máme.
My sami jsme lékem na všechno. Naše tělo je chrámem naší duše. Neuplatňujeme
sílu ega, ale moc, víru a klid naší duše. Vědomý člověk věří své intuici, protože
vědomí není to, co slyšíme a víme, ale to, co vnímáme z naše nitra a následujeme
toto poslání. Vědomý člověk plně přebírá zodpovědnost a nesvaluje vinu za své
problémy na ostatní. Respektuje a svoje hranice a hranice druhých. Miluje
bezpodmínečně a cítí se celistvý.


Závislost na alkoholu
Závislost na alkoholu vzniká častou a nadměrnou konzumací alkoholu. Alkoholismus
je závažné, chronické onemocnění, které má na člověka obrovský dopad nejen po
psychické stránce, ale i fyzické. Má také ne malý dopad na blízké okolí nemocného,
především na rodinu. Toto onemocnění patří k závažným a rozšířeným formám
závislosti. Nadměrné pití alkoholických nápojů škodí srdci a cévám, způsobuje
poruchy trávicího traktu, poškozuje nervovou soustavu, škodí slinivce, játrům,
ledvinám. Obrovský vliv má především na psychiku člověka. Onemocnění lze léčit
ambulantně, pobytem v zařízení. Abstinence a terapie je základem celé léčby.


Závislost na cukru
Cukr je všeobecně rychlý zdroj energie. Častá konzumace cukrů a sacharidů, mění v
těle hladiny hormonů a postupně změní i náš metabolismus. Čím více se cukru jí,
tím více si ho organismus žádá. Touha po cukru může být čím dál větší a člověk se
ho nemůže nabažit. Hladina krevního cukru (glukózy) se po konzumaci sladkého
navýší, kdy po cca 20 minutách prudce klesá a sníží se mnohem níže než předtím.
V těle dochází k velkému kolísání hladin cukru v krvi a vyšší produkci inzulínu.
Častou konzumací sladkých jídel vzniká psychická závislost, zvyšuje se riziko nejen
obezity, ale i srdečních onemocnění, cukrovky, kandidózy, únavy aj. Zdravý a pestrý
jídelníček je základem, jak s tímto nešvarem bojovat.


Závislost na drogách
Vzniká častým užíváním návykových a omamných látek, kdy člověk postupně ztrácí
sebekontrolu a je psychicky, fyzicky závislý. Drogová závislost narušuje přirozené
chování a reakce na běžné podněty, může úplně vyřadit ze společnosti. V horších
stádiích dochází k poškození organismu a k nenávratným změnám. Závislost lze
porazit odvykací kúrou v pobytovém zařízení, psychologickou a farmakologickou
léčbou.

Závislost na internetu
Označujeme při velmi nadměrném sledování a používání internetu, např. hraní her,
přílišné sledování sociálních sítí, chatování, neustálé surfování. Nejrizikovější a
nejpočetnější skupina v počtu závislých je hlavně u dětí a teenagerů. Tato závislost k
virtuálnímu světu, vede postupně ke zdravotním a sociálním potížím. Celkově
dochází ke snížení kvality života. Účinná a nápomocná může být spolupráce s
dětským psychologem či psychoterapeutem.


Závislost na tabáku (kouření)
Závislost na tabákových výrobcích, je považováno za chronické onemocnění. Při
tabakismu vzniká závislost jak fyzická, tak také psychická. Tabák obsahuje
rostlinnou látku nikotin, který způsobuje vyplavení dopaminu, což je chemická látka v
mozku a tím vyvolává příjemné pocity euforie. Při vynechání dávky nikotinu, může
dojít ke vzniku abstinenčních příznaků. Přichází podrážděnost, smutek, deprese,
zvyšuje se chuť k jídlu, člověk může mít potíže se spánkem až úzkosti. Kouření
škodí zdraví a může být spolučinitelem dalších onemocnění. Patologická touha po
cigaretě se označuje jako craving (bažení).


Závislost na pornu
Sledování pornografie může navodit sexuální touhy, zpestřit milenecký vztah a je
zcela neškodné. Ovšem pro některé porno slouží, jako jakási náhrada za
plnohodnotný sex. Při nadměrném sledování, kdy člověk není schopen odpoutání,
se stává závislým. Taková závislost může zcela narušit soukromý a pracovní život.
Některými odborníky je takové chování přirovnáváno podobně, jako ke závislosti na
kokainu.


Závislost na sexu
Závislost na sexu nebo-li hypersexualita, je zvýšená sexuální aktivita na základě
zvýšeného sexuálního pudu. Člověk postižený zvýšeným apetitem nevyhledává sex
kvůli fyzické potřebě, ale kvůli jeho mysli. Tato závislost je psychická, kdy má člověk
neustálé myšlenky na sex, kterým se není schopen bránit. Využívá jakékoliv
příležitosti k sexuálnímu styku, často s neznámými osoby. Závislý má potřebu
neustále měnit své partnery, často není schopen navázat kvalitní a harmonický
vztah. Dochází ke strachu, úzkostem a nenaplnění života. Jelikož je sex přirozená
potřeba, těžko se léčí, ale s pomocí psychoterapie, je to možné.

Nezávazná schůzka